Martinov svet – vstopnica SAŠA regije

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: Martinov svet – vstopnica SAŠA regije

Akronim: Martinov svet

Prijavitelj operacije: Občina Šmartno ob Paki

Partnerji operacije: Mladinski center Šmartno ob Paki, Turistično društvo Šmartno ob Paki, Ekološka kmetija Potočnik Poprask

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 – 26.2.2021

Vrednost operacije: 123.231,85 € z DDV

Celotna vrednost: 107.217,47 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 70.763,54 €

Lastna sredstva: 52.468,31 €

Opis:

V sklopu operacije Martinov svet, se bo v Šmartnem ob Paki uredil turistično informacijski center (TIC), zgradil se bo sanitarni objekt s kolesarnico, zaposlilo se bo eno osebo za polni delovni čas, ki bo skrbela za izvajanje programov operacije, program promocije, program delavnic in aktivnosti za spodbujanje položaja starejših in mladih brezposelnih, mreženje,…

TIC se bo uredil v prostorih JZ Mladinskega centra Šmartno ob Paki, kateri že obsega hostel. Pri tem se bo izkoristila lokacijska danost ŠoP v odnosu do Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Osnovni razlog za izvedbo operacije je izboljšati in okrepiti turistično prepoznavnost območja, obenem pa enotno predstaviti turistično ponudbo območja tako turistom kot lokalnemu prebivalstvu. Sanitarni objekt s kolesarnico za e-kolesa bo omogočal kvalitetno podporo izvedbi dogodkov in aktivnosti ter s tem prispeval k izboljšanju pogojev za življenje v lokalnem okolju, tako lokalnemu prebivalstvu, turistom, kot pripadnikom ranljivih skupin. Pri izvedbi operacije bo posebna skrb namenjena okoljski trajnosti ter vključenost širokega spektra deležnikov s celotnega območja iz različnih sektorjev. Dodaten razlog za izvedbo operacije je povečanje prepoznavnosti območja ŠoP, kot vinorodnega okoliša, ki ga dela edinstvenega . V sklopu programa operacije se bo povezalo turistične ponudnike z območja. Program bo omogočal njihovo predstavitev, lažjo povezavo, skupno delovanje ter prepletanje ponudb in storitev organizacij, ponudnikov, ter posameznikov, vpetih v ponudbo območja.

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ.