Javna predstavitev 2. javnega poziva LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR

  • torek, 30 januarja, 2018
Vabimo vas na javno predstavitev 2. javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2 ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ iz skladov EKSRP in ESRR za leto 2018 in 2019. Javna predstavitev bo v ponedeljek 5.2.2018, ob 9.00 uri na sedežu LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji in v ponedeljek 12.2.2018, ob 9.00 uri v sejni sobi Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Metleče 7, Šoštanj.
Prosimo vas, da vabilo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.