Javna predstavitev 1. javnega poziva LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR

  • sreda, 10 maja, 2017
Vabimo vas na javno predstavitev 1. javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2 ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ Iz skladov EKSRP in ESRR za leto 2017. Javna predstavitev bo v sredo 17.5.2017, ob 9.00 uri na sedežu LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji in v sredo 24.5.2017, ob 9.00 uri v sejni sobi Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Metleče 7, Šoštanj.
Prosimo vas, da vabilo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.