Operacija sodelovanja »Čebela BERE med!«

30.6.2020 smo bili na LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline obveščeni, da je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja potrdila vloge prispele na 5. javni razpis MKGP za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Za operacije sodelovanja je bilo razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na Agencijo je bilo oddanih 132 vlog, v katerih smo vlagatelji skupno zaprosili za 11. milijonov sredstev. Agencija od tega odobrila 37 vlog za 9 operacij sodelovanja v skupni vrednosti za dobre 3 milijone evrov.

Operacija sodelovanja »Čebela BERE med!« za vse sodelujoče LAS-e, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in Dravske doline in LAS Spodnje Savinjske doline predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in njihove starše prenesti pomen čebel na naše okolje. Da so čebele res tako pomembne za naše okolje pa bodo otroci in njihovi starši lahko spoznali v izdelanem čebelarskem kotičku – izobraževalno didaktičnem pripomočku, ki bo gostoval v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v operaciji.

 

Na območju LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline sodelujejo občine Šmartno ob Paki, Mozirje in Ljubno, Knjižnica Velenje z izvedbo v Šmartnem ob Paki ter Osrednja knjižnica Mozirje. Najprej bodo potekale predvsem investicije v knjižnice, nato pa bodo potekali razločni dogodki, delavnice, ki bodo popestrili dogajanje na posameznih območjih.

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE
– urejeni prostori knjižnic Mozirje, Ljubno in Šmartno ob Paki
– organizacija dogodkov na temo knjižničarstva (etnološko – literarni večeri, razstave, organizacija bralne značke…)
– izdelan čebelarski kotiček in promocijska slikanica
– natisnjena skupna predstavitvena brošura operacije
– pripravljeno promocijsko gradivo

 

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja