Čarobnost podeželja Šaleške doline

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: Čarobnost podeželja Šaleške doline

Akronim: Čarobnost podeželja ŠD

Prijavitelj operacije: Zavod za turizem Šaleške doline

Partnerji operacije: Turistična zveza Velenje, Kmetija Imperl, Vrtnarstvo Imperl, Mestna občina Velenje, Muzej Velenje, Festival Velenje, Občina Šoštanj, Ekološka kmetija Potočnik Poprask, Mladinski center Šmartno ob Paki, Turistična kmetija Apat, Zavod Čanč, Šaleški aeroklub, IM Irman, proizvodnja piva, Marija Irman s.p., Terme Topolšica d.d., Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki, PR Španc – Milena Podgoršek, Bahor, unikatna keramika in lončarstvo d.o.o., Izletniška kmetija domačija Lamperček, Čebelarstvo Čanč

Obdobje izvajanja: 15.4.2018-30.4.2019, podaljšano do 15.10.2019

Vrednost operacije: 80.312,95 € z DDV

Celotna vrednost: 76.405,09 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 56.543,62 €

Lastna sredstva: 23.769,33 €

Opis:

Operacija ˝Čarobnost podeželja Šaleške doline˝ je nadgradnja dveh v preteklosti že izvedenih operacij: Turistična ponudba Šaleške doline, Imejmo zabavo, jejmo zdravo z raznovrstno ponudbo podeželja Šaleške doline. V okviru operacije Čarobnost podeželja Šaleške doline bo izvedena nadgradnja obeh omenjenih operacij v obliki zanimivih, kakovostnih integralnih zelenih turističnih produktov skupaj z mrežama turistično-informacijskih točk in ponudnikov storitev na podeželju Šaleške doline v okviru podpornega okolja. Operacija zajema vključevanje različnih ponudnikov turističnih storitev Šaleške doline, pozicioniranje produktov na turistični trg, oglaševanje in marketing.

Dosedanji pristop k razvoju zelenega turizma je bil manj uspešen oziroma slabo celostno zasnovan, saj so bili razvit samo promocijski materiali, ki pa ponudnike niso povezali v mreže oziroma programe in produkte, ki bi se na terenu lahko tržili kot izvajali. Zato je del te operacije konkretno delo na terenu, da obiskovalce pripeljemo na podeželje in ob tem poskrbimo za tri ključne dejavnike zadovoljnih obiskovalcev (čustva, doživetje in zabava).

Vzajemno sodelovanje in snovanje zanimivih ter vsem dostopnih turističnih storitev in informacij je ključnega pomena za razvoj zelenega ter dostopnega turizma v Šaleški dolini. Razvoj takšnih programov in produktov nudi dodatno vrednost območja ne-le obiskovalcem ampak dvigne kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu in poskrbi za vključenost prav vseh skupin.

Preko operacije bo usposobljen kader in vzpostavljeni pogoji za učinkovito delovanje destinacijskega menedžmenta, razviti bodo štirje inovativni zeleni integralni produkti za različne tipe obiskovalcev, oblikovana in vzpostavljena bo krovna zgodba Šaleške doline, vzpostavljena bo mreža TIP-ov po vsej Šaleški dolini, oblikovani in natisnjeni bodo promocijski katalogi in produktne brošure, izdelani bodo 360 stopinjski virtualni pogledi ponudnikov, promocijski videi,… Dolgoročno naj bi z rezultati operacije povečali turistični obisk domačih in tujih gostov, povečali zasedenost turističnih kapacitet, ter kreirali nova zelena delovna mesta in zagotavljali boljši življenjski standard lokalnega prebivalstva.

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ.