Vse člane Upravnega in Nadzornega odbora LAS vabimo na 4. sejo, ki bo v torek, dne 12. aprila 2016 ob 8.30 uri v prostorih Zavoda Savinja, Foršt 51, Ljubno ob Savinji.

Dnevni red seje je napisan v vabilu (v prilogi).

Vabilo na 4.sejo Upravnega odbora LAS