29. september – Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah odpadne hrane

  • petek, 29 septembra, 2023
Izgube hrane in odpadna hrana ogrožajo trajnost naših prehranskih sistemov. Ko hrano izgubimo ali zavržemo, gredo v nič tudi vsi viri, ki smo jih uporabili za njeno proizvodnjo: voda, zemljišče, energija, delovna sila in kapital. Izguba hrane in odpadna hrana lahko negativno vplivajo na prehransko varnost in razpoložljivost hrane ter prispevajo k zvišanju cen hrane. Z odlaganjem izgubljene in odpadne hrane na odlagališčih se ustvarjajo emisije toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam.
Kar 14% proizvedene hrane se izgubi med pobiranjem pridelka in maloprodajo, 17% celotne svetovne proizvodnje se po ocenah zavrže. (11% v gospodinjstvih, 5% v prehrambenih obratih in 2% v maloprodaji);
Kar 38% predstavlja v svetovnem prehranskem sistemu izgubljena in odpadna hrana;
– Embalaža predstavlja približno 5,4% svetovnih emisij iz prehranskega sistema, kar je več kot kateri koli drugi dejavnik iz dobavne verige, vključno s prevozom.