24. april – Slovenski dan zavržene hrane

  • ponedeljek, 24 aprila, 2023

So ljudje, ki trpijo zaradi lakote, obenem pa se vsak dan zavrže na tone užitne hrane, kar ima negativne družbene, gospodarske in okoljske posledice. Ravno zaradi tega je zmanjševanje količin zavržene hrane bistvenega pomena. Potrebno se je zavedati, da se skupaj s hrano zavržejo vsi viri, uporabljeni za njeno pridelavo, torej voda, zemlja, energija, delo in kapital. Zavržena hrano lahko negativno vpliva na varnost preskrbe s hrano in razpoložljivost hrane, ter prispeva k povečanju stroškov hrane. Tudi odlaganje zavržene hrane na odlagališčih povzroča emisije toplogrednih plinov, kar prispeva k podnebnim spremembam, saj je kar 8-10% svetovnih emisij toplogrednih plinov povezanih s hrano, ki se ne zaužije.

Zmanjšanje količin odpadne hrane lahko prinese večplastne koristi za naš planet in posledično tudi za nas same, saj se lahko izboljša prehranska varnost, obravnavajo se podnebne spremembe, prihrani se denar, zmanjšujejo se pritiski na tla, vodo, biotsko raznovrstnost in sisteme ravnanja z odpadki.

Pa še nekaj dejstev glede zavržene hrane:

  • Ali ste vedeli, da kljub temu, da zaradi lakote in podhranjenosti trpi okoli 800 milijonov ljudi, se na svetu zavrže približno 17% proizvedene hrane. Od tega jo 2% zavržejo trgovci, 5% gostinci, največ, kar 11%, pa gospodinjstva.
  • Hrana se zavrže v celotni dobavni verigi, od začetne kmetijske proizvodnje do končne porabe v gospodinjstvih. Razvitost države pa je tista, ki določi na kateri stopnji se je zavrže največ. V državah z nizkimi dohodki zavržena hrana prevladuje v fazi proizvodnje, v razvitih državah pa se največ hrane zavrže na maloprodajni in potrošniški ravni.

Da bi opozorili na problematiko in zmanjšali količino zavržene hrane sta se v projektu združila Lidl Slovenija in program Ekošola, ki sta 24. aprila razglasila za Slovenski dan brez zavržene hrane. Pridružili so se še Ekologi brez meja, Zveza prijateljev mladine Slovenije, TAM TAM, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s projektom LIFE IP CARE4CLIMATE, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Etri skupina z Mini tovarno. Tudi Vlada RS je na seji 13. aprila sprejela Sklep o razglasitvi slovenskega dne brez zavržene hrane.

Več informacij o projektu, aktivnostih in prispevkov najdete na spletni strani www.danbrezzavrzenehrane.si.

Stopimo skupaj na pot prizadevanja za zmanjšanje količin zavržene hrane!

Promocija poteka v sklopu projekta Manj je več!

Projekt je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

logotipi-novice