Priprava nove razvojne strategije 2014 - 2020

Zaostrene gospodarske in socialne razmere se močno odražajo tudi na podeželju. Za ohranjanje vitalnega podeželja je potrebno spodbujati gospodarske dejavnosti, ki bodo prispevale k aktivaciji in razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja in s tem prispevale k povečanju dodane vrednosti, ohranjanju obstoječih oz. ustvarjanju novih (zelenih) delovnih mest na podeželju, med drugim tudi s pomočjo samozaposlovanja in aktiviranja človeškega kapitala v obliki usposobljenih in ustvarjalnih mladih prebivalcev območja.

V letošnjem letu začnemo s pripravo nove strategije, znotraj katere si bomo postavili razvojne cilje za dosego pospešenega lokalnega razvoja območja.

Če imate projektni predlog, ki bi ga želeli v novem programskem obdobju izvesti, potem nam to sporočite preko spodnjega obrazca. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Odpri obrazec

  Ime in priimek *

  Vaša e-pošta *

  Vaš telefon *

  Naslov projektnega predloga

  Lokacija projektnih dejavnosti

  Projektni predlog

  Ocena stroškov projekta

  Izračunajte (rezultat vpišite s številko, npr. 13):