Naslov operacije: Za varni jutri – znanje za življenje

Nosilec projekta: Društvo za kulturo odnosov SPES

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 15. 7. 2011 – 17. 2. 2012

Celotna vrednost: 16.449,65 €

Sredstva ESRR: 13.343,41 €

Lastna sredstva: 3.106,24 €

Opis:

Društvo SPES je izvedlo 20 delavnic, na katerih so se udeleženci seznanili z ravnanjem z defibrilatorjem ter se naučili kako ravnati v določenih nesrečah, ki so značilne za določeno starostno obdobje, oz. določeno skupino ljudi, npr. čebelarji-piki žuželk in anafilaktičen šok, gozdarji-hude nesreče v gozdu. V okviru projekta smo kupili učni defibrilator, reanimacijsko lutko, video kamero in mikrofon. Oblikovana je bila učna zgoščenka s primeri uporabe defibrilatorja in nudenjem prve pomoči.