Naslov operacije: Z znanjem do uspešnejšega razvoja dopolnilnih dejavnosti in trženja produktov na kmetijah Zgornje Savinjske doline

Nosilec projekta: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Mozirje

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 1. 9. 2009 – 30. 6. 2010

Celotna vrednost: 12.287,22 €

Sredstva ESRR: 6.955,99 €

Lastna sredstva: 5.331,23 €

Opis:

Namen projekta je bil ohraniti delovna mesta na kmetijah z dvigom usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov ter povečati njihove možnosti pri registraciji dopolnilne dejavnosti. Izvajali smo delavnice s področja predelave sadja in mleka, delavnice o trženju na kmetijah ter priprave izdelkov in pridelkov za prodajo. Kmetje, ki so nameravali registrirati dejavnost turizem na kmetiji, so pridobili dodatna znanja za dvig kakovosti ponudbe. Izvedli smo ocenjevanje jabolčnika, pri nas imenovanega tokc, toukec. Zaradi velikega zanimanja, je ocenjevanje postalo tradicionalno. Izvedli smo ogled dobre prakse.