Naslov operacije: Voda nosi spomine

Nosilec projekta: Občina Mozirje

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 13. 6. 2012 – 5. 10. 2012

Celotna vrednost: 39.143,22 €

Sredstva ESRR: 29.112,49 €

Lastna sredstva: 10.030,73 €

Opis:

Tematika poti je kulturna dediščine vezana na uporabo in izrabo vode. Uredili smo tematsko pot, jo predstavili javnosti in jo vključili v turistično ponudbo. Točke poti so Kopelce, Šajspah, Dohtarjev izvir, trg, Mozirski gaj, ki so med seboj zgodovinsko povezane in skupaj s povirnim ozemljem pritokov Savinje tvorijo svojstveno izročilo »vodne« kulturne dediščine. Točke niso v evidenci nepremične kulturne dediščine, so pa izrednega pomena za ohranjanja ljudskega izročila in kot take zanimive za turistično ponudbo. Za namen urejenosti dostopa in varnosti obiskovalcev smo uredili Kopelce. Na posameznih lokacijah poti bodo obiskovalci dobili žige, s katerimi bodo sestavili geslo. Za opravljeno pot bodo nagrajeni s 50 % popustom za vstopnino v Mozirski gaj. Lokacije za žige so v gostinskih lokalih, s čimer želimo posredno podpirati lokalno gospodarstvo.