Naslov operacije: V Alpe brez emisij – razvoj trajnostne mobilnosti na zavarovanih območjih

Nosilec projekta: LEGRO – Ivan Golob k.d.

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 5.9.2013 – 5.10.2014

Celotna vrednost: 33.458,67 €

Sredstva ESRR: 10.458,67 €

Lastna sredstva: 17.683,13 €

Opis:

V okviru projekta je bila izvedena prireditev “Promocija trajnostne mobilnosti”  na Solčavskem.

Za potrebe nove turistične storitve na podeželju, so bila kupljena vozila na električni pogon: 1 X električno štirikolesno vozilo, dve električni dvokolesni vozili, dve električni kolesi, dva električna skuterja. Postavljena je polnilnica električnih vozil z elektro dovodnim kablom in priključkom na elektro omaro s števcem.