Naslov operacije: Ureditev tematske poti ob Ljubnici

Nosilec projekta: Občina Ljubno

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 30. 1. 2013 – 5. 10. 2013

Celotna vrednost: 42.531,96 €

Sredstva ESRR: 29.632,92 €

Lastna sredstva: 12.899,04 €

Opis:

Ob potoku Ljubnica smo uredili tematsko pot, ob kateri smo postavili 9 tematskih tabel (uvodna tabla, čebelarstvo, flosarstvo, ptice obvodnih grmišč, ptice v visokodebelnih sadovnjakih, sadovnjak, gozdarstvo, lesarstvo, ribe), 8 klopi, 11 košev za smeti. Uredili smo brv preko Ljubnice. Table so postavljene na lesenih ogrodjih smiselno glede na teren in okolico. S tematsko potjo smo pridobili nov turistični produkt, saj smo jo preko aktivnega doživetja narave in učnih vsebin povezali v splet sprehajalnih poti celotne Zgornje Savinjske doline.