Naslov operacije: Trajnostna oskrba prebivalcev Občine Nazarje

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije, Zavod Celje

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 24.7.2013 – 30.6.2015

Celotna vrednost: 19.512,88 €

Sredstva ESRR: 15.279,34 €

Lastna sredstva: 3.853,46 €

Opis:

Namen projekta ˝Trajnostna oskrba prebivalcev občine Nazarje˝ je motivirati kmete k večji ponudbi, osveščati prebivalce občine o pomenu trajnostne lokalne oskrbe in obenem bolje povezati ponudnike in uporabnike, ter vzpostaviti šolski eko-vrt. Tekom izvajanja projekta sta se ponudnikom na že vzpostavljeni kmečki tržnici v Nazarjah, pridružila še dva ponudnika. Izveden je bil tudi javni poziv, preko katerega so izbrali 4 poslovna darila, 2 protokolarni darili in 3 spominki. Na območju Osnovne šole Nazarje je bil vzpostavljen šolski eko-vrt, za katerega so kupili potrebno orodje in sadike trajnic. Šolski eko-vrt bo živel dalje in bo namenjen seznanjanju otrok z opravili na vrtu, spoznavanju rastlin in načinu pridelave, pridelke bodo porabil v šolski kuhinji. V sklopu osveščanja lokalnega prebivalstva je bilo razdeljenih preko 400 zgibank, ter izvedeni 2 delavnici ne temo pomena samooskrbe.