Naslov projekta: Tematska pot v okolici Kavčnikove domačije

Nosilec projekta: ERICO Velenje d.o.o., Inštitut za ekološke raziskave

Partnerji v projektu: Muzej Velenje, Zavod RS za gozdove, območna enota Nazarje

Obdobje izvajanja projekta: 14. 07. 2011 – 05.10. 2011

Celotna vrednost projekta: 20.562,71 EUR

Leader sredstva: 13.545,00 EUR

Lastna sredstva: 7.017,71 EUR

Opis

Kavčnikova domačija v Zavodnjah pri Šoštanju je muzej ljudske arhitekture na prostem. Da bi privabili čim več obiskovalcev na domačijo, je Erico Velenje postavil ob pešpoti 12 informativnih tabel o rastlinskih in živalskih vrstah gozdne pokrajine. S tem je opozoril na poznavanje, varovanje in ohranjanje narave ter predstavil biotsko pestrost gozdne pokrajine.