Naslov projekta: Tematska pot na območju Šaleških jezer

Nosilec projekta: ERICO Velenje d.o.o., Inštitut za ekološke raziskave

Partnerji v projektu: /

Obdobje izvajanja projekta: 01. 01. 2010 – 30. 09. 2010

Celotna vrednost projekta: 36.845,15 EUR

Leader sredstva: 16.688,80 EUR

Lastna sredstva: 20.156,35 EUR

Opis

Nekoč degradirano območje okoli Velenjskega in Šaleškega jezera zaradi človeških posegov izgublja svoje primarne habitate. Preko izvedene tematske poti smo s pomočjo informativnih tabel opozorili na biotsko pestrost območja. Posebna pozorna je bila namenjena v Sloveniji zavarovanim vrstam in evropsko pomembnim vrstam. Tako smo območje predstavili kot primer uspešne sanacije degradiranega območja in obstoječi sprehajalni poti dodali novo vrednost.