Naslov projekta: Stkana zgodba lanenega prtiča

Nosilec projekta: Studio Mozaik, Tomo Čonkaš s.p.

Partnerji v projektu: Pavla Krenker

Obdobje izvajanja projekta: 14. 7. 2011 – 6. 12. 2012

Celotna vrednost projekta: 8.530,00 EUR

Leader sredstva: 2.712,92 EUR

Lastna sredstva: 5.817,08 EUR

 

Opis

Izdelan je film, ki dokumentira in ohranja konkretno kulturno dediščino pridelave in obdelave lanu od semena do izdelanih prtičev »in situ« – na hribovskem podeželju Graške Gore (vas Plešivec). Spodbudil in aktiviral je samoorganizacijo posameznikov na vasi, ki so dejavnosti, povezane z lanom, obudili, jih poustvarjali in znanje, veščine posredovali drugim, predvsem mlajšim generacijam.