Naslov operacije: Sodelujmo z naravo (2/2)

Nosilec projekta: Občina Gornji Grad

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 30.10.2012 – 30.6.2015

Celotna vrednost: 35.708,88 €

Sredstva ESRR: 28.834,07 €

Lastna sredstva: 6.835,13 €

Opis:

V prvi fazi projekta je bila vzpostavljena in opremljena info točka. Označenih je bilo več kot  95 km tematskih poti preko katerih so se povezali z domačimi ponudniki in partnerji. Vse poti so bile označene z markacijami. Izvedene so  bile tri otvoritve tematskih poti, na katerih so sodelovali pohodniki, kolesarji, tekači, smučarji, konjeniki, domači ponudniki, ponudniki iz sosednjih občin in partnerji v projektu.

V drugi fazi projekta je bilo zagotovljeno delovanje info točke. Pripravljenih je bilo 10.000 izvodov trganke in 10.000 izvodov zgibanke, ter predstavitveni film. Na otvoritvi je potekala predstavitev projekta, pokušina domačih dobrot, vodena pohodniška in kolesarska tura, družabne igre, animacija za otroke, predstavitev trgank, zgibank in promocijskega filma.