Naslov operacije: Šepet Savinjskih krošenj – SAVIQ Brežice Savinja

Nosilec projekta: Občina Gornji Grad

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Celotna vrednost: 23.000,00 €

Sredstva ESRR: 19.600,00 €

Lastna sredstva: 3.400,00 €

Opis:

Dodana vrednost projekta je bila izražena preko vključitve na mednarodni zemljevid znanih festivalov v sklopu kulturne destinacije Saviq Brežice. Preko projekta se je povečala turistična prepoznavnost podeželja kot glasbene destinacije na način animiranja posameznikov, da preko delavnic in dogodkov spodbudijo znanje in človeški potencial ter posredno izboljšajo osebnostni razvoj in tvorijo festivalsko akcijsko skupino – jedro glasbenega druženja območja. Izvedeni so bili trije glasbeni dogodki, v katedrali v Gornjem Gradu in v cerkvi Marije snežne v Solčavi.