Naslov projekta: Sadovi narave Šaleške doline

Nosilec projekta: KGZS Zavod Celje, izpostava Velenje

Partnerji v projektu: Društvo podeželskih žena Šaleške doline, LAS Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline, Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o.

Obdobje izvajanja projekta: 14. 8. 2012 – 31. 12. 2014

Celotna vrednost projekta: 17.375,00 EUR

Leader sredstva: 13.600,00 EUR

Lastna sredstva: 3.775,00 EUR

 

Opis

Preko izobraževanj (delavnice, predavanja, strokovne ekskurzije) je bilo najmanj 15 kmetov usposobljenih za kakovostno in stabilno pridelavo sadja in jagodičevja. Projekt je preko skupne promocije in enotne podobe prispeval k povečanju prihodka na kmetijah in povečanju lokalne samooskrbe. Tako je bila dopolnjena podoba blagovne znamke SLODAR nosilke Kmetijske zadruge Šaleška dolina in skupne blagovne znamke Z nasmehom narave iz SAŠA regije. V sklopu slednje je bilo med nosilce blagovne znamke razdeljenih 60 prtov in 450 bombažnih vrečk, 5.600 vizitk in 1.200 letakov.