Naslov operacije: Realizacija geografske zaščite Zgornjesavinjskega želodca v praksi

Nosilec projekta: Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 1. 9. 2009 – 5. 10. 2011

Celotna vrednost: 58.467,52 €

Sredstva ESRR: 11.330,01 €

Lastna sredstva: 47.137,51 €

Opis:

Z vsebino projekta smo želeli spodbuditi legalno pridelavo in trženje suhomesnate specialitete. V treh letih je Združenje izvedlo tri letna ocenjevanja zgornjesavinjskega želodca in realiziralo uradno (eksterno) certificiranje (UC) s tremi izdelovalci. Ob uspešnem zaključku zunanje certifikacije so kot združenje od certifikacijskega organa prejeli Certifikat, Združenje pa je 8. 07. 2011 dvema izdelovalcema podelilo certifikat za izdelke, ki ustrezajo specifikaciji za zaščiten izdelek z geografsko označbo. S tem je bil dosežen glavni cilj celotnega projekta. V letu 2011 je poprečna ocena kvalitete želodca na ocenjevanju znašala 17,19 točke od 20 možnih.

Na vstopnih točkah v Zgornjo Savinjsko dolino in na odcepih cest v dolino smo postavili turistične informativne table za Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo. Table z napisom DOLINA ZGORNJESAVINJSKEGA ŽELODCA v slovenskem in angleškem jeziku so postavljene na vstopu v ZSD v Ljubiji pri Mozirju ob regionalni cesti Celje-Logarska Dolina na reklamnem panoju društva Mozirski gaj ter na vstopu v Zadrečko dolino na vrhu prelaza Črnivec na informacijski panoramski tabli. Tabli z napisom ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC z navedbo izdelovalca sta nameščeni ob krajevni cesti na lokacijah Podvolovljek in Delce. V okviru projekta je bila postavljena tudi domena in spletna stran www.zgornjesavinjski-zelodci.si.