Naslov projekta: Priprava izpiralnih vod a mlekovode

Nosilec projekta: HTZ Velenje d.o.o.

Partnerji v projektu: Kmetijska zadruga Šaleške doline

Obdobje izvajanja projekta: 14. 7. 2011 – 6. 12. 2011

Celotna vrednost projekta: 23.481,00 EUR

Leader sredstva: 16.929,54 EUR

Lastna sredstva: 6.551,46 EUR

Opis

Kmetijska gospodarstva v Zavodnjah so priključena na privatno vodno zajetje, voda je namenjena za pitje živine in čiščenje mlekarn. Ob večjem dežju pride do onesnaženja vode z mehanskim blatom in mikrobiološkega onesnaženja. Da bi preprečili tovrstna onesnaževanja, sta nosilec projekta, HTZ Velenje, in partner na projektu, Kmetijska zadruga Šaleška dolina, v okviru projekta vgradila 15 oziroma namestila 12 filtrnih sistemov v privatnih vodnih zajetjih.