Naslov projekta: Predstavitvena filma za Kavčnikovo in Grilovo domačijo

Nosilec projekta: Muzej Velenje

Partnerji v projektu: Studio Mozaik, Tomo Čonkaš s.p., Univerza za tretje življenjsko obdobje, Društvo zeliščarjev Velenje, Turistično društvo Vinska Gora, Društvo čebelarjev Mlinšek Velenje

Obdobje izvajanja projekta: 14. 7. 2011 – 15. 3. 2013

Celotna vrednost projekta: 23.230,24 EUR

Leader sredstva: 13.551,07 EUR

Lastna sredstva: 9.679,17 EUR

 

Opis

V sklopu projekta sta bila izdelana dva predstavitvena filma o Kavčnikovi in Grilovi domačiji za potrebe beleženja zgodovine Šaleške doline ter osveščanja prebivalcev o pomembnosti zavedanja lastne kulturne dediščine.