Naslov operacije: Poletna zgodba

Nosilec projekta: LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline

Cilji LRS: Povezovanje razvojnih struktur za celovit razvoj podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 15. 5. 2009 – 30. 4. 2010

Celotna vrednost: 64.964,08 €

Sredstva ESRR: 30.060,00 €

Lastna sredstva: 34.904,08 €

Opis:

V prvi fazi projekta smo preko gala koncerta Godbe Zgornje Savinjske doline ob t. i. lesni poti povezali in predstavili različna društva in nosilce turizma Zgornje Savinjske doline. V drugi fazi projekta smo izdelali skupni turistični katalog območja, info mapo in predstavitvene plakate za vsako občino ter spletno stran kjer si lahko ogledate nastavnitveaktivnostidoživetja in še veliko več…