Naslov operacije: Ohranjanje narečij Zgornje Savinjske doline

Nosilec projekta: Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 14. 6. 2012 – 5. 10. 2013

Celotna vrednost: 23.597,10 €

Sredstva ESRR: 18.742,50 €

Lastna sredstva: 4.854,60 €

Opis:

Z medgeneracijskimi druženji, s prenosom znanja in ohranjanjem narečij je projekt prispeval k osebnostnemu razvoju in dvigu zavedanja identitete lokalnega prebivalstva. V okviru projekta smo uredili tekste in natisnili knjigo (1. in 2. del) z naslovom Gori, doli, sem in tja – folklorne pripovedi iz Zgornje Savinjske doline. Pripovedi v knjigi (skoraj 1200 pripovedi) so pisane v narečjih Zgornje Savinjske doline, na koncu druge knjige je slovar v knjigah uporabljenih narečnih izrazov. Avtorji knjige so s starejšimi prebivalci Zgornje Savinjske doline opravili številne intervjuje, jih posneli in prepisali v narečjih. Uredili smo jih po priporočilih in navodilih ddr. Marije Stanonik (SAZU), ki je bila strokovna urednica knjige. Špela Orešnik je za knjigo izdelala inovativne grafike: izdelala je polstene (filcane) slike in figure iz izbranih pripovedk ter jih fotografirala. Pripovedovalci iz Zgornje Savinjske doline so na pobudo Kulturnega društva Solčava pripravili in posneli 47 interpretacij pripovedi iz knjige. Posnetki v narečjih interpretiranih zgodb so izšli na audio CD-ju (800 izvodov). Izbrane pripovedi so interpreti predstavljali na prireditvah po dolini v sklopu tematskih večerov.