Naslov projekta: Ohranitev lokalne dediščine Škal – zbornik »Škalske zgodbe«

Nosilec projekta: REVIVAS – društvo za oživitev in promocijo vasi Škale

Partnerji v projektu: Krajevna skupnost Škale – Hrastovec

Obdobje izvajanja projekta: 1.1.2010 – 30. 9. 2010

Celotna vrednost projekta: 14.944,00 EUR

Leader sredstva: 13.570,00 EUR

Lastna sredstva: 1.374,00 EUR

Opis

V okviru projekta so nastali posnetki in zapisi pričevanj Škalčanov skozi nastali zbornik Škalske zgodbe v 400 izvodih. Oživljena in promovirana je bila vas Škale preko krepitve kulturnega življenja in medgeneracijske solidarnosti.