Naslov projekta: Ohranitev avtohtonih sort jablan v Šaleški dolini skozi inovativno predelavo v jabolčni sok

Nosilec projekta: Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o.

Partnerji v projektu: /

Obdobje izvajanja projekta: 23. 8. 2013 – 30. 12. 2013

Celotna vrednost projekta: 157.412,49 EUR

Leader sredstva: 58.061,98 EUR

Lastna sredstva: 99.350,51 EUR

Opis

Na objektu starega hleva na delovni enoti Turn je bila opravljena rekonstrukcija zgornjega dela hleva. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je uredila prostor za postavitev linije za predelavo jabolk v jabolčni sok. Ureditev je zajemala gradbena, vodovodna in električna dela. V adaptiran prostor se je umestila linija za predelavo jabolk, ki vsebuje stresalnik, prebiralni del, prebiralni trak, mlin za mletje jabolk, tračna stiskalnica, samočistilni filter, pasterizator, polnilec za steklenice in bag-e. Skozi celoten projekt je potekala promocija in ozaveščanje javnosti preko promocijskih letakov.