Naslov projekta: Obnova kozolca in postavitev sušilnice za zelišča

Nosilec projekta: Olga Vodušek

Partnerji v projektu: Vesna Petek Vodušek, Muzej Velenje, Društvo zeliščarjev Velenje, Damijan Vodušek s.p.

Obdobje izvajanja projekta: 01. 01. 2010 – 01. 10. 2010

Celotna vrednost projekta: 13.619,38 EUR

Leader sredstva: 3.326,30 EUR

Lastna sredstva: 10.293,08 EUR

Opis

S projektom smo prispevali k dodani vrednosti podeželja z inovativnim pristopom razvoja zeliščarstva, to je sušenja zelišč na naraven način preko vzpostavljene sušilnice v gornji etaži obnovljenega kozolca. Glavni namen sušenja zelišč ni bil tržno naravnam, temveč namenjen sušenju zelišč za lastne potrebe in samooskrbo za brezposelne osebe, upokojence, ranljive skupine ljudi in člane društva zeliščarjev.