Naslov operacije: Most do znanja in priložnosti (MOST)

Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za samostojno učenje Nazarje

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 1. 12. 2011 – 21. 12. 2012

Celotna vrednost: 18.357,34 €

Sredstva ESRR: 15.080,53 €

Lastna sredstva: 3.276,81 €

Opis:

Središče za samostojno učenje Nazarje, ki deluje pod okriljem LU Velenje, je ustanovilo 4 E – točke z po 6 mobilnimi računalniki in dodatno vsebino v okviru Centra vseživljenjskega učenja (v občinah Gornji Grad, Ljubno, Solčava, Luče). Vsaka točka je z dodatno ponudbo delovala najmanj 2 krat mesečno vse leto z izjemo kolektivnih dopustov. Na mobilnih točkah so za občane uvedli brezplačne aktivnosti, kot so: individualna brezplačna učna pomoč, svetovanje in informiranje o različnih izobraževalnih možnostih, samostojno učenje podprto z ustreznimi e- programi, CIPS – ov kotiček (informacije o možnostih zaposlitve, razpisanih
prostih delovnih mestih, brezplačni individualni osnovni tečaji računalništva, uporaba interneta. Izvedli smo 21 delavnic z različnimi vsebinami; trajnostna raba okolja, sadni gozd, skrb za drevesa, kako se zaščititi pred škodljivci, kako pozdraviti goste v tujem jeziku itd.