Naslov operacije: Mladi in podeželje

Nosilec projekta: Občina Ljubno

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 25.7.2013 – 30.6.2014

Celotna vrednost: 36.034,97 €

Sredstva ESRR: 27.003,08 €

Lastna sredstva: 9.031,89 €

Opis:

Aktivnosti in predvideni stroški so se nanašali na dve različni lokaciji: Fašunovo hišo in Kulturni dom Ljubno. V Fašunovi hiši je Zavod Savinja izvedel 5 kulinaričnih delavnic in eno razstavo, kupil je konvekcijsko pečico za peko, nabavil 18 kom skodelic za čaj, 2 čajnika, 1 termo posodo, 18 kom skodelic za kavo, uro, baterijo za potrebe peke v krušni peči, štiri pekače za mafine in šest glinenih pekačev za peko potice ter 1 komplet posode za kuhanje. Za potrebe izvedbe delavnic je kupil 18 predpasnikov. V objektu Kulturnega doma je opremljena mala dvorana z 11 računalniki, uro in pisarniško opremo. Dokončane so bile sanitarije. V predprostoru sta bila urejena pult ter omara. V okviru projekta sta bila izvedena še dva jezikovna tečaja in dva računalniška tečaja. Urejen je bil dostop do male dvorane (Centra mladih) in parkirišče pred vhodom.