Naslov operacije: Medgeneracijsko sožitje za lepši jutri

Nosilec projekta: Društvo za kulturo odnosov SPES

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 1. 5. 2009 – 15. 12. 2009

Celotna vrednost: 19.606,30 €

Sredstva ESRR: 18.200,00 €

Lastna sredstva: 1.406,30 €

Opis:

Projekt se je izvajal v dveh vsebinskih sklopih. V prvem sklopu so bile skupine iz psihosocialno ogroženih družin vključene v terapevtski proces. To so družine, v katerih vlada nasilje, čustvene in spolne zlorabe. Drugi vsebinski sklop je bil namenjen razvoju medgeneracijskega sožitja. S povezovanjem različnih starostnih skupin v obliki ustvarjalnega druženja je potekal prenos znanja in veščin s starejše generacije na mlajšo. Potekale so delavnice v naravi, kjer so otroci svoja občutja izražali likovno, besedno in plesno. Tako so krepili svojo samopodobo, spoznavali naravno in kulturno dediščino Zgornje Savinjske doline in si na nevsiljiv način pridobili nove izkušnje in pogled na življenje.