Naslov projekta: Male komunalne biološke čistilne naprave H2E

Nosilec projekta: Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o.

Partnerji v projektu: Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki

Obdobje izvajanja projekta: 14. 7. 2011 – 31. 12. 2011

Celotna vrednost projekta: 47.400,00 EUR

Leader sredstva: 33.574,86 EUR

Lastna sredstva: 13.825,14 EUR

Opis

Preko izobraževanja je nosilec projekta ozaveščal o pomembnosti varovanja vodnih virov in varovanja okolja ter o odgovornosti vsakega posameznika, da naredi največ na tem področju. Vgradili so 3 MKBČN in sicer 1 kom MKBČN H2E 5PE in 2 kom MKBČN H2E 5-15 PE.