Naslov projekta: Izobraževalni izzivi na podeželju

Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji v projektu: Društvo podeželskih žena Šaleška dolina, SAŠA inkubator

Obdobje izvajanja projekta: 01. 09. 2009 – 31. 07. 2010

Celotna vrednost projekta: 9.166,76 EUR

Sredstva leader: 5.168,37 EUR

Lastna sredstva: 3.998,39 EUR

Opis

Izpostavljeni problemi na področju kmetijske dejavnosti v Šaleški dolini so med drugim prevelika tradicionalna miselnost, slaba poučenost, preozka usmerjenost kmetij, šibka motiviranost mladih. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je izvedel 90 – urni izobraževalni modul in ogled dobre prakse za potrebe večje pridobitve temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi so posamezniki lažje prepoznali in ovrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja za potrebe uresničevanja pristopa od spodaj navzgor.