Naslov projekta: Izdelava tematske poti – za metulji na potep

Nosilec projekta: ERICO Velenje d.o.o., Inštitut za ekološke raziskave

Partnerji v projektu: Naravno zdravilišče Topolšica. d.d., Turistično društvo Topolšica

Obdobje izvajanja projekta: 01. 01. 2010 – 30. 04. 2011

Celotna vrednost projekta: 43.277,54 EUR

Leader sredstva: 20.265,00 EUR

Lastna sredstva: 23.012,54 EUR

Opis

S projektom se je povečala prepoznavnost Topolšice, Loma in Zavodenj, kot zanimivih krajev znanih po pestrosti vrst metuljev in s tem povezanimi naravnimi danostmi med lokalnimi prebivalci in obiskovalci. Postavljena je bila tematska pot z 10 informativnimi tablami o pomenu in življenju metuljev, ki je vključevala 10 dnevnih in 2 nočni vabi za metulje. Poleg tega je bila postavljena razstava metuljev, izdelane poštne kartice ter zloženka o pomenu metuljev.