Naslov projekta: Hmelj, nekoč zeleno zlato; kaj pa danes?

Nosilec projekta: Kulturno društvo Šmartno ob Paki

Partnerji v projektu: TD Šmartno ob Paki, občina Šmartno ob Paki, OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki, KZ Šaleška dolina z.o.o., Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije.

Obdobje izvajanja projekta: 14. 8. 2012 – 5. 10. 2013

Celotna vrednost projekta: 12.545,90 EUR

Leader sredstva: 9.771,52 EUR

Lastna sredstva: 2.774,38 EUR

Opis

Hmelj je poznana rastlina za pivovarske namene, manj znana pa je uporabnost hmelja v zdravilstvu in kulinariki. Prav slednje je bilo raziskano v sklopu projekta in konkretno predstavljeno v obliki turističnega proizvoda (tradicionalno varjenje piva, hmelj v zdravilne namene, hmelj v kulinariki in kozmetiki. Nastala je knjiga z opisi celotne zgodovine hmeljarstva na območju Šaleške doline, posnet je bil 15 minuten film o hmelju.