Naslov projekta: GKV Rastlinjaki jezero

Nosilec projekta: PV Invest d.o.o.

Partnerji v projektu: Premogovnik Velenje d.d., Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki, Šolski center Velenje, Medpodjetniški izobraževalni center Velenje

Obdobje izvajanja projekta: 14. 7. 2011 – 10. 12. 2011

Celotna vrednost projekta: 52.072,40 EUR

Leader sredstva: 36.822,85 EUR

Lastna sredstva: 15.249,55 EUR

 

Opis

Nosilec projekta je bil PV Invest, nepremičnine, naložbe, urejanje okolja in geodetske storitve d.o.o.. V okviru projekta je postavil mobilni plastenjak, ki pokriva 500 m2 površine in je namenjen za gojenje rastlin.