Naslov operacije: Fidov gaj – dediščina ljudske modrosti

Nosilec projekta: Gostinstvo in turizem Jože Firšt s.p.

Cilji LRS: Razvoj spremljajoče turistične ponudbe

Obdobje izvajanja projekta: 15. 7. 2011 – 15. 7. 2012

Celotna vrednost: 48.037,12 €

Sredstva ESRR: 35.933,75 €

Lastna sredstva: 12.103,37 €

Opis:

Namen projekta je bil na novo postaviti objekte »oferije« in urediti območje ob poslopjih vključno z dostopom do Fidove zijalke, v kateri je nekaj let živel Vid Strgar – Fida in je po njem jama dobila tudi ime. Razširili smo obstoječe poti, dodali nekaj novih poti, zasadili sadovnjak, uredil zeliščni vrt, postavili kaščo, senik in čebelnjak za ogled. Vse to z namenom, da predstavimo življenje, skoraj že pozabljenega, najrevnejšega sloja podeželskega prebivalstva, »oferjev«. Tukaj se sedaj lahko okrepčamo pri izviru studenčnice. Zasaditev zdravilnih rastlin iz knjige ljudskega zdravilca Vida Strgarja – Fida v značilnih rastiščih poudarja pomen naravne medicine tudi za današnji dan. Sadovnjak starih sadnih sort omogoča seznanitev s tradicionalnimi sortami sadja in njegovo uporabo.