Naslov projekta: Drevesne zgodbe podeželja Šaleške doline

Nosilec projekta: Društvo lastnikov gozdov

Partnerji v projektu: ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., Zavod za gozdove, KE Šoštanj, Muzej Velenje, Društvo podeželskih žena Šaleška dolina

Obdobje izvajanja projekta: 29. 10. 2012 – 17. 9. 2013

Celotna vrednost projekta: 17.005,40 EUR

Leader sredstva: 13.698,94 EUR

Lastna sredstva: 3.306,46 EUR

 

Opis

Namen projekta je bil predstaviti izjemna drevesa in zgodbe njihovih lastnikov, ki se navezujejo na njih. Izbrana drevesa so bila izbrana na podlagi dendroloških kretenj (velikost, starost, redkost) in posebnosti, ki jih predstavljajo za družine, ki z njimi sobivajo že več generacij. Pripravljena in izdelana je bila vsebina za knjigo Drevesne zgodbe podeželja Šaleške doline, ki je na inovativen način povezala kulturno in naravno dediščino podeželja Šaleške doline ter prispevala k ohranitvi dreves gozdne krajine. Natisnjenih je bilo 500 izvodov knjige ter izvedena zaključna prireditev s predstavitvijo knjige na eni izmed predstavljenih kmetij.