Naslov operacije: Domači kraj

Nosilec projekta: Društvo za kulturo odnosov SPES

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 9. 1. 2010 – 15. 4. 2011

Celotna vrednost: 44.184,76 €

Sredstva ESRR: 41.700,00 €

Lastna sredstva: 2.484,76 €

Opis:

Osnovni namen projekta je bil predstavitev domačega kraja mladim preko različnih aktivnosti (spoznavanje naravne in kulturne dediščine, delovanje društev v domačem kraju, ustno izročilo, skupno druženje in praznovanje preko skupnih zimskih športnih aktivnostih in skupne priprave ledene pravljične dežele) do te mere, da začutijo kvaliteto življenja in vrednote domačega kraja. Projekt je bil sestavljen iz dveh faz. Prva faza je bila namenjena t.i. angleškim sobotam, kjer so se otroci preko zgodb in doživetij iz domačega kraja učili tujega jezika. V času šolskih počitnic so otroci spoznavali domači kraj preko predstavitev različnih društev, v decembrskem času pa so obiskali visokogorske kmetije in se s sankami spustili v dolino. Druga faza projekta je poudarila pomen dobrih medosebnih odnosov življenja na podeželju, saj so otroci in mladinci poskrbeli za lepše praznike ostarelih, bolnih in invalidov v domačem kraju. V času pričakovanja novega leta so v pravljični deželi izvedli pravljico Zvezdica zaspanka in v skupnem druženju stopili v novo leto.