Naslov projekta: Dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkom

Nosilec projekta: KGZS, Zavod Celje, Izpostava Velenje

Partnerji v projektu: /

Obdobje izvajanja projekta: 01. 10. 2009 – 15. 04. 2010

Celotna vrednost projekta: 8.439,32 EUR

Leader sredstva: 4.770,52 EUR

Lastna sredstva: 3.668,80 EUR

Opis

V okviru projekta je potekalo 90-urno izobraževanje za pridobitev znanja za povečanje zaposlitvenih možnosti na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: predelava mleka, peka kruha, peciva, testenin in predelava mesa. 44 udeležencev je tako preko praktičnih tečajev in ogleda dobre prakse pridobilo znanje na področju dodane vrednosti osnovnim kmetijskim pridelkom in registracije dejavnosti.