Naslov operacije: Dobimo se na tržnici (Tržnica je cool)

Nosilec projekta: Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma

Cilji LRS: Večja dodana vrednost podeželja

Obdobje izvajanja projekta: 20. 7. 2011 – 5. 10. 2012

Celotna vrednost: 23.931,90 €

Sredstva ESRR: 18.059,13 €

Lastna sredstva: 5.872,77 €

Opis:

Projektne dejavnosti so potekale ob delovanju tržnice, v Bohačevem toplarju v Nazarjah, v drugem delu smo naredili 35 tabel za označitev naravne in kulturne dediščine na območju vseh sedmih občin Zgornje Savinjske doline. Za potrebe tržnice smo izdelali letake, kartončke za označitev izdelkov, nosilne papirnate vrčke, jumbo plakat, transparent, promocijske majice, kupljena je bila tehtnica in prenosno ozvočenje. Izvedli smo 12 promocijskih dogodkov ter ogled dobre prakse neposrednega trženja na Gorenjskem. Dopolnili smo opremo tržnice, ponudnikom pomagali pri promociji izdelkov za trg in s tem dosegli večjo prepoznavnost tržnice ter najmanj eno novo registrirano dejavnost. Prispevali smo k ohranitvi tradicionalnih znanj izdelave različnih izdelkov.