Naslov projekta: Delajmo varno

Nosilec projekta: Združenje za medsosedsko pomoč Strojni krožek Šaleška dolina

Partnerji v projektu: KGZS – Zavod Celje, KZ Šaleška dolina z.o.o.

Obdobje izvajanja projekta: 01. 01. 2010 – 30. 09. 2010

Celotna vrednost projekta: 6.267,86 EUR

Leader sredstva: 3.150,59 EUR

Lastna sredstva: 3.117,27 EUR

Opis

Pri delu z različno kmetijsko mehanizacijo še prepogosto pride do nesreč pri delu. Da bi osveščali kmete o pravilni in varni uporabi kmetijske mehanizacije, je Strojni krožek Šaleške doline poskrbel za 5 teoretičnih in praktičnih delavnic in izid zloženke Delajmo varno!