Naslov projekta: ČRNO MODRO dokumentarni edukativni film

Nosilec projekta: PV Invest d.o.o.

Partnerji v projektu: Premogovnik Velenje d.d., Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Erico d.o.o.

Obdobje izvajanja projekta: 14. 7. 2011 – 30. 4. 2012

Celotna vrednost projekta: 17.990,00 EUR

Leader sredstva: 12.742,91 EUR

Lastna sredstva: 5.247,09 EUR

Opis

Prvič je bila predstavljena sprememba degradiranega procesa v obliki avdiovizualizacije na tem območju. Izdelan film prikazuje proces degradacije, njegove posledice in revitalizacije degradiranega območja ter posledično socio ekonomske spremembe tega območja, ki še niso bile prikazane v obliki filma.