Naslov operacije: Čebelarski center SAŠA Luče – s šolskim čebelnjakom (ČC Luče)

Nosilec projekta: Čebelarsko društvo Luče

Cilji LRS: Izboljšanje duhovne in materialne kakovosti življenja na podeželju

Obdobje izvajanja projekta: 15. 7. 2011 – 15. 5. 2012

Celotna vrednost: 52.554,01 €

Sredstva ESRR: 38.894,48 €

Lastna sredstva: 13.659,53 €

Opis:

Čebelnjak z večnamensko dvorano, ki je bil predmet dokončanja projekta, je bil zaključen do III. gradbene faze: zidano in vkopano je bilo pritličje z betonsko ploščo, na katero je bil postavljen lesen del iz brun in streho dvokapnico s skodlami. V okviru projekta smo dokončali gradbena in ostala dela v pritličju (zidarska, instalaterska, tlakarska, keramičarska, pleskarska, kanalizacijska, fasaderska dela), postavili smo malo čistilno napravo za odplake, dokončali smo leseni del objekta – brunarice, nabavili in vgradili smo okna in vrata, uredili potrebne sanitarije (WC školjka, umivalnik in tuš s potrebnimi vodovodnimi priključki). Večnamensko dvorano smo opremili z dvema mizama, 15 stoli, 1 kredenco, enim računalnikom in projektorjem ter platnom. Z dokončanjem objekta je nosilec projekta ČD Luče skupaj z občino Luče povečal dodano vrednost na podeželju s tem, ko je vzpostavil pogoje za plemenitenje in vzrejo čebeljih matic zaščitene avtohtone kranjske sivke ter možnost za izvajanje raziskav in razvojno aplikativnih metod čebelarjenja.