Naslov projekta: Z znanjem na(d) vas

Partnerji v projektu: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Nosilec projekta: Knjižnica Velenje

Obdobje izvajanja projekta: 23. 8. 2013 – 30. 6. 2014

Celotna vrednost projekta: 36.284,44 EUR

Leader sredstva: 21.037,38 EUR

Lastna sredstva: 15.247,06 EUR

Opis

Na objektu starega hleva na delovni enoti Turn je bila opravljena rekonstrukcija zgornjega dela hleva. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je uredila prostor za postavitev linije za predelavo jabolk v jabolčni sok. Ureditev je zajemala gradbena, vodovodna in električna dela. V adaptiran prostor se je umestila linija za predelavo jabolk, ki vsebuje stresalnik, prebiralni del, prebiralni trak, mlin za mletje jabolk, tračna stiskalnica, samočistilni filter, pasterizator, polnilec za steklenice in bag-e. Skozi celoten projekt je potekala promocija in ozaveščanje javnosti preko promocijskih letakov.