Vodilni partner

Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah. Vodilni partner organizira delovanje LAS in nudi organom prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje. Obenem izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS. Skrbi tudi za krepitev lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno z izvajanjem strokovnega svetovanja in nudenja druge podpore pri pripravi, upravljanju in vodenju projektov. Skrbi za tehnično tekoče izvajanje postopkov izbora operacij in izbrane operacije predloži v potrditev ustreznemu skladu, pripravi in objavi javni razpis,…

Naloge vodilnega partnerja so torej informiranje in nudenje podpornega okolja vsem zainteresiranim prebivalcem in deležnikom, pri pripravi prijav na razpise, izvajanju operacij in pripravi zahtevkov v sklopu Uredbe CLLD. Vse informacije glede delovanja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, možnostih sodelovanja na javnih razpisih in  pomoč pri predlogih operacij lahko pridobite brezplačno pri vodilnemu partnerju LAS.

Na 2. seji Skupščine LAS, 27.1.2016, so partnerji LAS izbrali za vodilnega partnerja LAS Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma. Pisarna zavoda se nahaja na Ljubnem ob Savinji, Foršt 51. Vodilni partner daje dodatne informacije in pomoč vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro.

Kontaktni podatki:

Zavod Savinja – www.savinja.si

Tel.: 03/838 10 78

E-mail: info@zavod-savinja.si; savinja.ivica@siol.com

savinja logo