Vidne že prve sledi projekta sodelovanja Manj je več

  • sreda, 28 februarja, 2024

V februarju 2022 je LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline skupaj s še 4 LAS-i iz Slovenije prijavil projekt sodelovanja na 6. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Podukrep 19.3., namenjen projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji in tujini. V projektu so se nam pridružili LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Bogastvo podeželja, LAS OVTAR Slovenskih goric in LAS s CILjem, ter Partnerstvo LEADER okrožja Kilkenny iz Irske. Junija istega leta je MKGP projekt odobrilo, tako so se začele izvajati prve aktivnosti. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V letu 2023 smo na našem območju v sklopu projekta izvedli kar nekaj investicij. Prenovila se je gospodinjska učilnica na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji z novo kuhinjo, v Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha Šoštanj pa se je uredila učilnica na prostem, z visokimi gredami, stoli,… Območje našega LAS-a je preko projekta postalo tudi bogatejše za tri zbiralnike odpadnega olja, v katere je investiralo podjetje PUP Saubermacher d.o.o., in sicer dva v Občini Šmartno ob Paki in en v Občini Šoštanj.

Partner v projektu je tudi Podjetje SKAZA d.o.o., ki si je v projektu zadal obširno nalogo. S pomočjo desetih osnovnih šol iz vseh petih slovenskih lokalnih akcijskih skupin so zbrali skoraj 80 kg odpadne plastike v obliki zamaškov. Po sortiranju in mletju zbranega odpadnega materiala je bilo izdelanih 25 kuhinjskih kompostnikov Bokashi Organko – Limited edition. Po končani izdelavi kompostnikov so vse sodelujoče šole, kot zahvalo za pomoč, prejele kuhinjski kompostnik. Preostanek kompostnikov pa bo namenjen za izvedbo analize količin odpadne hrane na območju sodelujočih LAS-ov, ter kot promocijska darila. Poleg izdelave kuhinjskega kompostnika iz odpadne plastike je Podjetje SKAZA d.o.o. izvedlo še izobraževalne aktivnosti, prav tako na 10 slovenskih osnovnih šolah v sodelujočih LAS-ih. Izveden je bil tudi sklop dveh delavnic, ena na temo odpadne plastike in posledicah prisotnosti plastike v naravnem okolju, ter druga na temo zavržene hrane in kompostiranja. Sam sklop izobraževanja pa se je zaključil z inovativno gledališko predstavo, na temo odpadne hrane, kompostiranja in uporabe kuhinjskega kompostnika Bokashi organko. Obeh delavnic in gledališke predstave se je udeležilo preko 1500 otrok.

V prihodnjem letu nas čaka še izvedba nekaterih aktivnosti v projektu sodelovanja Manj je več, med drugim tudi izvedba zaključnega dogodka s predstavitvijo rezultatov, ki se bo izvedel v jesenskih mesecih v Občini Šoštanj.