Naslov projekta: Ureditev tematske kolesarske poti Paški Kozjak

Nosilec projekta: Mestna občina Velenje

Partnerji v projektu: Kolesarsko društvo Energija Velenje, Erico Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., Turistično informacijski center Velenje

Obdobje izvajanja projekta: 14. 7. 2011 – 20. 9. 2012

Celotna vrednost projekta: 15.450,00 EUR

Leader sredstva: 10.693,00 EUR

Lastna sredstva: 4.757,00 EUR

Opis

V okviru projekta je bila urejena kolesarska pot v skupni dolžini 32,6 km. Organiziran je bil promocijski dogodek – kolesarjenje na Paški Kozjak.