Naslov projekta: Učni parki Šaleške doline

Nosilec projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji v projektu: OŠ Livada, OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Antona Aškerca, OŠ Gorica, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Fundacija Sadni gozd, Rod tabornikov Jezerski zmaj

Obdobje izvajanja projekta: 23. 8. 2013 – 15. 7. 2014

Celotna vrednost projekta: 35.373,40 EUR

Leader sredstva: 27.227,46 EUR

Lastna sredstva: 8.145,94 EUR

Opis

V sklopu projekta je bila posodobljena izobraževalna infrastruktura v odmaknjenem podeželskem okolju. Urejenih je bilo 7 učnih parkov pri podeželskih osnovnih šolah, 20 dvignjenih gredic ter 100 zasajenih sadnih dreves. Izveden je bil nov 2- urni izobraževalni program namenjen staršem in učencem OŠ ter izdelana didaktična gradiva (1800 kom). Program  se je izvajal izven rednega delovnega časa in rednega dela šol.